Menu

TẦM NHÌN

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ATM (sau đây gọi là “ATM”) hướng tới trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực máy xây dựng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

ATM sẽ phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng một chuẩn mực mới trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ máy xây dựng tại Việt Nam.

ATM sẽ phấn đấu để quảng bá tầm quan trọng của các doanh nghiệp chuyên môn trong lĩnh vực máy xây dựng và thiết lập một phương thức hợp tác mới giữa các nhà thầu xây dựng với các đơn vị cung cấp thiết bị.

ATM sẽ phấn đấu để sở hữu và cung cấp những thiết bị có chất lượng tốt nhất với công nghệ mới nhất để góp phần xây dựng một chuẩn mực mới đối với ngành máy xây dựng tại Việt Nam.

ATM sẽ chia sẻ những nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn để góp phần hoàn thiện và phát triển ngành máy xây dựng của các hãng sản xuất tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

SỨ MỆNH

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (sau đây gọi là “ATM”) sẽ xây dựng một mô hình doanh nghiệp kiểu mới, nâng cao tối đa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để từ đó đảm bảo chắc chắn cho sự tăng trưởng lợi nhuận và giá trị của doanh nghiệp.

Trên cơ sở của sự tăng trưởng lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp, ATM sẽ có điều kiện để đãi ngộ tốt nhất đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

ATM sẽ xây dựng một môi trường thuận lợi để phát huy được tối đa sức mạnh của toàn thể các cán bộ, công nhân viên. Đảm bảo cơ hội phát triển công bằng cho tất cả mọi người.

Ngoài việc đảm bảo lợi ích của mình, ATM luôn luôn tìm kiếm cơ hội chia sẻ lợi ích với tất cả các đối tác để xây dựng cơ chế phát triển hai bên cùng có lợi. Sự thành công của các đối tác cũng chính là sự thành công của ATM.

ATM sẽ chia sẻ và gánh vác những trách nhiệm xã hội phù hợp với doanh nghiệp trong từng giai đoạn để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.